გაუდიუმტურსიკონფიდენციალურადშეინახავსიმპირადინფორმაციას, რომლისგაზიარებაცჩვენივებგვერდისგამოყენებისასმოხდება. კონფიდენციალობისპოლიტიკაშიაღწერილია, თუროგორმუშავდებათქვენზემოცემულიინფორმაცია, რომელსაცსაიტისსტუმრობისშემდგომვიღებთwww.gaudiumtours.com

წესების შესახებ

ინფორმაცია არის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი ჩვენი სერვისისთვის, თუმცა  მომხმარებლის ნდობა ჩვენი ყველაზე ღირებული აქტივია. ინფორმაცია გამოიყენება და ინახება, ისე როგორც ჩვენს მომხმარებელს სურს. მომხმარებლის ინტერესებზე ზრუნვა გაუდიუმ ტურსის მთავარი პრიორიტეტია!

  • ჩვენ დავიცავთ თქვენგან მიღებულ ინფორმაციას უსაფრთხოებისა და კონფიდენციალურობის ყველა სტანდარტის მიხედვით. 
  • ჩვენ მაქსიმალურად შევზღუდავთ მომხმარებლისგან მიღებული ინფორმაციის გამოყენებას და მხოლოდ საუკეთესო სერვისის მოწოდებაში საჭირო დეტალებს გამოვიყენებთ, მაგალითად როგორიცაა მომხმარებლისთვის სიახლებიის გაცნობა და ახალი პროდუქტისა და სერვისების გაზიარება.
  • მომხმარებლისგან მიღებულ ინფორმაციასთან წვდომის უფლებას მივცემთ მხოლოდ ავტორიზებულ თანამშრომლებს, რომლებიც გადიან ტრენინგებს მომხმარებელთა ინფორმაციის სწორად დამუშავებაში. თანამშრომლები, რომელბიც დაარღვევენ ჩვენს კონფიდეციალურობის პოლიტიკას დაექვემდებარება დისციპლინარულ ნორმებს.
  • ჩვენ ყოველთვის გვაქვს კონტროლი ჩვენი მომხმარებლის მიერ გაზიარებულ ინფორმაციაზე, თუმცა, ჩვენ შეგვიძლია მომხმარებლის სურვილით სხვა ცნობილ კომპანიებს გავუზიაროთ ინფრომაცია, მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი სხვა კომპანიის სერვისით ან პროდუქტით დაინტერესებდა და ინფრომაციის გაზიარებაზე გამოთქვამს სურვილს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა არ ვრცელდება სხვა კომპანიებზე. 
  • იმ შემთხვევაში როდესაც სხვა კომპანიებთან ვთანამშრომლობთ, მათ ყოველთვის ვაცნობთ ჩვენი კონფიდენციალურობის სტანდარტებს და მათგან პოლიტიკის ანალოგიურად დაცვას მოვითხოვთ. 
  • ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით შევინარჩუნოთ მომხმარებლის ინფორმაცია სრულად და ვეცდებით მის პერიოდულ განახლებას. მომხმარებელს მივაწოდებთ ყველა მითითებას თუ როგორ და სად უნდა ნახონ შენახული ინფორმაცია. 

ქუქი-ფაილები

თუ თქვენ დააკომენტარებთ ჩვენს გვერდზე, შეგიძლიათ ასევე მიუთითოთ თქვენი სახელის, ელექტორნული ფოსტის მისამართის და ვებ-გვერდის შენახვა ქუქი-ფაილებში. ეს ყველაფერი თქვენი კომფორტისთვის კეთდება, მონაცემების განმეორებით შეყვანისგან თავის ასარიდებლად. ქუქი-ფაილები აქტიურია  ერთი წლის მანძილზე.

თუ ეწვევით ჩვენს მთავარ გვერდს, ჩვენ დავაყენებთ დროებით ქუქი-ფაილებს, რათა განვსაზღვროთ იღებს თუ არა თქვენი ბრაუზერი მსგავს ფაილებს. ქუქი-ფაილი არ შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს და ბრაუზერიდან გამოსვლისთანავე იხურება. 

სისტემაში შესვლისას დაგხვდებათ რამდენიმე ქუქი-ფაილი, რეგისტრირებული ინფორმაციის შესანახად.შესვლის ქუქი-ფაილი აქტიურია ორი დღის განმავლობაში, ეკრანის ქუქი-ფაილის პარამატერები კი ერთი წლის განმავლობაშია აქტიური. თუ თქვენ აირჩევთ ღილაკს ‘’დაიმახსოვრე’’, სისტემაში ხელახლა ავტორიცაზიის გარეშე ორი კვირის განმავლობაში შეგეძლებათ ყოფნა. თქვენი ანგარიშიდან გამოსვლის შემდგომ ყველა ქუქი-ფაილი წაიშლება. 

თუ თქვენ დაარედაქტირებთ ან გამოაქვეყნებთ სტატიას, თქვენს ბრაუზერში დამატებითად შეინახება ქუქი-ფაილები. ეს ქუქი-ფაილები არ შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს, ის მხოლოდ  მიუთიტებს თქვენს ახლახან რედაქტირებულ ან გამოქვეყნებულ სტატიის ID ნომერს. ასეი ქუქი-ფაილების ვადაა ერთი დღე. 

სხვა ვებ-გვერდების ინფრომაცია 

ამ საიტზე გამოყენებული ინფორმაცია შესაძლოა აღებული იყოს სხვა ვებ-გვერდებიდან (მაგ. ვიდეობი, ფოტოები და ა.შ.), მათი დათვალიერება ზუსტად იგივენაირად წარიმართება, როგორც პირველადი წყაროდან დათვალიერების შემთხვევაში. 

ინფორმაცია, რომელსაც ვინახავთ 

ჩვენს გვერდზე რეგისტრაციისას, თქვენ გვიზიარებთ თქვენს პერსონალურ ინფრომაციას. ჩვენ შესაძლოა შევინახოთ ისეთი ინფრომაცია, როგორიცაა სახელი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი და ელექტორნული ფოსტის მისამართი. 

ინფრომაცია ვებ-გვერდის გამოყენების შესახებ: როდესაც ეწვევით ჩვენს ვებ-გვერდს. მსგავსი ინფორმაცია გვეხმრება იმის განსაზღვრაში თუ რისთვის იყენებთ ჩვენს გვერდს. ჩვენ ვაკოტროლებთ ისეთ დეტალებს, როგორიცაა თითოეულ გვერდზე ვიზიტორებისა და კლიენტების რაოდენობა და სიხშირე, მათი ვიზიტების ხანგრძლივობა. 

 როგორ ვიყენებთ შენახულ ინფორმაციას 

  • ინფრომაცია გამოიყენება იმ მიზნებისთვის, რისთვისაც თავდაპირველად მოხდა მისი გაზიარება  (მოგზაურობასთან დაკავშირებული  სერვისები)
  • ინფორმაციას ვიყენებთ თქვენთან დასაკავშირებლად, ელექტორნული ფოსტით ან სატელეფონო ზარის საშუალებით ახალი ან არსებული პროდუქტებისა და სერვისების, სპეციალური შეთავაზებების გასაცნობად. 
  • არსებული ან ახალი სერვისების გასაუმჯობესებლად. 
  • კონტენტის და რეკლამის პერსონალიზებისთვის. 

უსაფრთხოება

პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს შესახებ, შეზღუდული წვდომის სერვერებში ინახება. ჩვენ შევინარჩუნებთ გარანტიებს სერვერების უსაფრთხოებისა და თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დასაცავად. 

ინტერნეტ ტრანსფერები

ინტერნეტი გლობალური პლატფორმაა, დღეს ის გამოიყენება პერსონალური ინფორმაციის შესაგროვებლად და დასამუშავლებად, მონაცემების გადაცემა ხდება საერთაშორისო დონეზე. https://www.gaudiumtours.com დათვალიერებით და ჩვენთან ელექტრონულ ფორმატში წარმართული კომუნიკაციით, თქვენ თანხმობას აცხადებთ ასეთი სახით ინფორმაციის დამუშავებაზე.